דוּרָאן                | ספות איכותיות | עור אמיתי | תוצרת אנגליה | תצוגה בתאום מראש | brochure |

                            050-23-24-205 

         

מערכות ישיבה לורנס 9,500 ש"ח

»
»
»
»
מערכות ישיבה לורנס 9,500 ש"ח

                     

מושב אחד - 5,700 ש"ח - מידות המושב: רוחב-49 ס"מ. גובה-46 ס"מ. עומק-57 ס"מ.

מושב וחצי - 6,600 ש"ח - מידות המושב: רוחב-76 ס"מ. גובה-46 ס"מ. עומק-57 ס"מ.

שני מושבים - 7,600 ש"ח - מידות המושב: רוחב-102 ס"מ. גובה-46 ס"מ. עומק-57 ס"מ.

שלושה מושבים - 9,500 ש"ח - מידות המושב: רוחב-133 ס"מ. גובה-46 ס"מ. עומק-57 ס"מ.

ארבעה מושבים - 11,800 ש"ח - מידות המושב: רוחב-179 ס"מ. גובה-46 ס"מ. עומק-57 ס"מ.

ספה עור דגם לורנס א1325
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1326
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1327
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1328
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1329
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1330
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1331
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1332
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1333
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1334
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1335
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1336
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1337
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1338
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1339
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1340
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1341
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1342
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1343
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1344
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1345
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1346
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1347
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1348
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1349
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1350
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1351
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1352
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1353
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1354
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1355
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1356
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1357
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1358
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1359
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1360
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1361
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1362
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1363
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1364
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1365
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1366
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1367
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1368
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1369
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1370
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1371
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1372
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1373
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1374
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1375
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1376
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1377
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1378
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1379
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1380
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1381
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1382
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1383
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1384
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1385
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1386
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1387
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1388
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1389
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1390
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1391
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1392
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1393
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1394
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1395
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1396
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1397
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1398
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1399
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1400
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪
ספה עור דגם לורנס א1401
9,500
שלם כעת רק 20%: 1,900 ₪