דוּרָאן                | ספות איכותיות | עור אמיתי | תוצרת אנגליה | תצוגה בתאום מראש | brochure |

                            050-23-24-205 

         

סלון במבצע קונוויי 9,100 ש"ח

»
»
»
»
סלון במבצע קונוויי 9,100 ש"ח

                       

מושב אחד - 5,400 ש"ח - מידות המושב: רוחב-47 ס"מ. גובה-45 ס"מ. עומק-59 ס"מ.

מושב וחצי - 6,300 ש"ח - מידות המושב: רוחב-77 ס"מ. גובה-45 ס"מ. עומק-59 ס"מ.

שני מושבים - 7,200 ש"ח - מידות המושב: רוחב-99 ס"מ. גובה-45 ס"מ. עומק-59 ס"מ.

שלושה מושבים - 9,100 ש"ח - מידות המושב: רוחב-133 ס"מ. גובה-45 ס"מ. עומק-59 ס"מ.

ארבעה מושבים - 11,300 ש"ח - מידות המושב: רוחב-181 ס"מ. גובה-45 ס"מ. עומק-59 ס"מ.

ספה עור קונוויי א1955
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א1956
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א1957
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א1958
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א1959
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א1960
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א1961
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א1962
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א1963
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א1964
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א1965
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א1966
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א1967
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א1968
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א1969
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א1970
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א1971
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א1972
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א1973
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א1974
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א1975
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א1976
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א1977
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א1978
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א1979
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א1980
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א1981
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א1982
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א1983
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א1984
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א1985
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א1986
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א1987
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א1988
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א1989
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א1990
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א1991
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א1992
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א1993
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א1994
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א1995
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א1996
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א1997
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א1998
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א1999
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א2000
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א2001
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א2002
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א2003
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א2004
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א2005
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א2006
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א2007
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א2008
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א2009
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א2010
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א2011
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א2012
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א2013
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א2014
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א2015
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א2016
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א2017
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א2018
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א2019
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א2020
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א2021
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א2022
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א2023
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א2024
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א2025
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א2026
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א2027
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א2028
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א2029
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א2030
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪
ספה עור קונוויי א2031
9,100
שלם כעת רק 20%: 1,820 ₪