דוּרָאן                | ספות איכותיות | עור אמיתי | תוצרת אנגליה | תצוגה בתאום מראש | brochure |

                            050-23-24-205 

         

ספה מעוצבת פלמינג 8,600 ש"ח

»
»
»
»
ספה מעוצבת פלמינג 8,600 ש"ח

                

מושב אחד - 4,900 ש"ח - מידות המושב: רוחב-40 ס"מ. גובה-45 ס"מ. עומק-59 ס"מ.

מושב וחצי - 5,900 ש"ח - מידות המושב: רוחב-68 ס"מ. גובה-45 ס"מ. עומק-59 ס"מ.

שני מושבים - 6,800 ש"ח - מידות המושב: רוחב-93 ס"מ. גובה-45 ס"מ. עומק-59 ס"מ.

שלושה מושבים - 8,600 ש"ח - מידות המושב: רוחב-123 ס"מ. גובה-45 ס"מ. עומק-59 ס"מ.

ארבעה מושבים - 10,900 ש"ח - מידות המושב: רוחב-169 ס"מ. גובה-45 ס"מ. עומק-59 ס"מ.

ספה עור דגם פלמינג א452
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א453
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א454
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א455
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א456
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א457
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א458
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א459
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א460
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א461
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א462
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א463
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א464
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א465
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א466
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א467
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א468
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א469
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א470
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א471
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א472
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א473
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א474
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א475
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א476
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א477
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א478
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א479
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א480
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א481
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א482
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א483
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א484
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א485
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א486
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א487
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א488
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א489
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א490
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א491
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א492
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א493
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א494
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א495
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א496
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א497
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א498
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א499
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א500
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א501
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א502
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א503
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א504
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א505
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א506
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א507
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א508
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א509
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א510
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א511
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א512
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א513
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א514
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א515
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א516
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א517
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א518
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א519
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א520
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א521
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א522
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א523
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א524
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א525
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א526
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪
ספה עור דגם פלמינג א527
8,600
שלם כעת רק 20%: 1,720 ₪