דוּרָאן                | ספות איכותיות | עור אמיתי | תוצרת אנגליה | תצוגה בתאום מראש | brochure |

                            050-23-24-205 

         

ספה צסטרפילד 8,700 ש"ח

                        

 

מושב אחד  5,100 ש"ח - מידות המושב: רוחב-47 ס"מ. גובה-43 ס"מ. עומק-61 ס"מ.

מושב וחצי  6,000 ש"ח - מידות המושב: רוחב-75 ס"מ. גובה-43 ס"מ. עומק-61 ס"מ.

שני מושבים 6,900 ש"ח - מידות המושב: רוחב-99 ס"מ. גובה-43 ס"מ. עומק-61 ס"מ.

שלושה מושבים 8,700 ש"ח - מידות המושב: רוחב-132 ס"מ. גובה-43 ס"מ. עומק-61 ס"מ.

ארבעה מושבים 10,800 ש"ח - מידות המושב: רוחב-177 ס"מ. גובה-43 ס"מ. עומק-61 ס"מ.

ספה עור צסטרפילד  0
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  1
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  2
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  3
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  4
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  5
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  6
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  7
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  8
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  9
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  10
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  11
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  12
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  13
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  14
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  15
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  16
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  17
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  18
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  19
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  20
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  21
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  22
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  23
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  24
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  25
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  26
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  27
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  28
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  29
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  30
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  31
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  32
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  33
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  34
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  35
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  36
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  37
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  38
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  39
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  40
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  41
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  42
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  43
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  44
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  45
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  46
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  47
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  48
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  49
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  50
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  51
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  52
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  53
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  54
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  55
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  56
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  57
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  58
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  59
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  60
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  61
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  62
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  63
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  64
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  65
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  66
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  67
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  68
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  69
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  70
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  71
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  72
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  73
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  74
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  75
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪
ספה עור צסטרפילד  76
8,700
שלם כעת רק 20%: 1,740 ₪