דוּרָאן                | ספות איכותיות | עור אמיתי | תוצרת אנגליה | תצוגה בתאום מראש | brochure |

                            050-23-24-205 

         

מערכת ישיבה שייקספיר 11,900 ש"ח

»
»
»
»
מערכת ישיבה שייקספיר 11,900 ש"ח

                   

1 מושב - 7,200 ש"ח - מידות המושב: רוחב-45 ס"מ. גובה-54 ס"מ. עומק-59 ס"מ.

1.5 מושב - 8,400 ש"ח - מידות המושב: רוחב-80 ס"מ. גובה-54 ס"מ. עומק-59 ס"מ.

2 מושבים - 9,400 ש"ח - מידות המושב: רוחב-110 ס"מ. גובה-54 ס"מ. עומק-59 ס"מ.

3 מושבים -  11,900 ש"ח - מידות המושב: רוחב-150 ס"מ. גובה-54 ס"מ. עומק-59 ס"מ.

4 מושבים - 14,900 ש"ח - מידות המושב: רוחב-210 ס"מ. גובה-54 ס"מ. עומק-59 ס"מ.

ספת עור דגם שקספיר א226
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א227
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א228
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א229
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א230
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א231
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א232
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א233
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א234
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א235
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א236
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א237
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א238
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א239
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א240
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א241
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א242
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א243
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א244
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א245
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א246
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א247
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א248
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א249
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א250
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א251
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א252
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א253
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א254
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א255
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א256
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א257
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א258
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א259
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א260
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א261
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א262
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א263
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א264
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א265
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א266
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א267
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א268
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א269
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א270
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א271
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א272
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א273
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א274
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א275
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א276
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א277
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א278
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א279
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א280
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א281
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א282
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א283
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א284
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א285
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א286
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א287
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א288
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א289
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א290
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א291
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א292
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א293
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א294
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א295
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א296
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א298
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א299
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א300
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א301
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪
ספת עור דגם שקספיר א302
11,900
שלם כעת רק 20%: 2,380 ₪