Wishlist
עגלת הקניות
עגלת הקניות ריקה

       | ספות איכותיות תוצרת אנגליה | ישירות מהיבואן מחירי יבוא | תצוגה בתאום מראש | ברושור א| ברושור ב | סרטון |

 

                                

בתמונות מעל מוצג דגם הצ'סטרפילד, עם שונות בעיצוב המושב.

                                                                                  

הספה מעל גם היא מדגם צ'סטרפילד, עם חצאית גבוהה 

                                   

בתמונות מעל מוצג דגם אלינגהאם, עם שונות בעיצוב המושב. 

                                 

 בתמונות מעל מוצג דגם וורדס-וורת המאופיין בעיצוב מתעקל של משענות הידיים, וחצאית גבוהה, הספות עם שונות בעיצוב המושב.

                                                                                 

הספה המוצגת מעל מאופיינת בעיקולים קלים של משענות הידיים.

        

בתמונות מעל מוצג דגם לורנס, עם שונות בעיצוב המושב. 

                                  

הדגם המוצג מעל דומה לדגם הצ'סטרפילד המאופיין במימדיו הקטנים יחסית.

ההבדל בין הספות מדגם זה הינו עיצוב המושב.  

                                                                                 

בתמונה מעל מוצגת ספה ללא עיטורי קפיטונאז'. 

                               

     הדגם מעל הינו דגם דראק. 

                                                                               

 

                                

בתמונות מעל מוצג אותו הדגם, עם שונות בעיצוב המושב. 

                  

בתמונות מעל מוצג אותו הדגם (רגליים),

עם קפיטונאז'/מעויינים, וללא קפיטונאז'/מעויינים. 

                                

בתמונות מעל מוצג אותו הדגם (אוזניים), עם שונות בעיצוב המושב.