דוּרָאן                | ספות איכותיות | עור אמיתי | תוצרת אנגליה | תצוגה בתאום מראש | brochure |

                            050-23-24-205 

         

ספות נלסון 11,700 ש"ח

                    

מושב אחד - 7,700 ש"ח - מידות המושב: רוחב-54 ס"מ. גובה-48 ס"מ. עומק-57 ס"מ.

מושב וחצי - 8,600 ש"ח - מידות המושב: רוחב-84 ס"מ. גובה-48 ס"מ. עומק-57 ס"מ.

שני מושבים - 9,700 ש"ח - מידות המושב: רוחב-108 ס"מ. גובה-48 ס"מ. עומק-57 ס"מ.

שלושה מושבים - 11,700 ש"ח - מידות המושב: רוחב-143 ס"מ. גובה-48 ס"מ. עומק-57 ס"מ.

ארבעה מושבים - 14,300 ש"ח - מידות המושב: רוחב-188 ס"מ. גובה-48 ס"מ. עומק-57 ס"מ.

ספה עור דגם נלסון א339
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א340
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א341
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א342
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א343
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א344
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א345
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א346
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א347
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א348
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א349
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א350
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א351
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א352
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א353
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א354
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א355
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א356
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א357
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א358
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א359
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א360
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א361
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א362
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א363
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א364
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א365
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א366
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א367
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א368
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א369
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א370
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א372
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א373
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א374
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א375
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א376
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א377
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א378
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א379
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א380
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א381
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א382
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א383
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א384
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א385
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א386
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א387
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א388
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א389
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א390
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א391
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א392
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א393
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א394
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א395
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א396
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א397
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א398
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א399
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א400
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א401
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א402
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א403
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א404
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א405
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א406
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א407
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א408
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א409
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א410
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א411
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א412
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א413
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א414
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪
ספה עור דגם נלסון א415
11,700
שלם כעת רק 20%: 2,340 ₪